Maria Vandenbossche

Maria Vandenbossche


Weduwe van de heer Alfred Cannie


Geboren op 7 maart 1926

Overleden op 18 juni 2023We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartdienst in de aula van het uitvaartcentrum op

zaterdag 24 juni om 17u.Er is geen gelegenheid tot laatste groet, bewaar het mooie beeld van Maria in uw warme herinneringen.