Disclaimer

Disclaimer


Inhoud


Via deze website wil Uitvaartcentrum Desmet correcte en actuele informatie verstrekken over de uitvaarten die zij verzorgen.

Heb je een vraag of opmerking over de inhoud van deze website? Mail naar info@uitvaartcentrumdesmet.be


Uitvaartcentrum Desmet behoudt alle intellectuele rechten op de website en de hierop geplaatste informatie.


De informatie op de website mag gebruikt worden overeenkomstig de bepalingen van de Belgische auteurswetgeving.


Persoonsgegevens


Persoonsgegevens die je invult op deze website worden bewaard door Uitvaartvaartcentrum Desmet. Ze dienen enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken.


Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren. Mail hiervoor naar info@uitvaartcentrumdesmet.be.